DOBITNICI SARAJEVSKI KISELJAK & SKY ZA NAGRADA PAR

04.06.2022. u MEGA Diskontu Gradačac održano je izvlačenje nagradne igre koja je organizirana u suradnji sa Sarajevski kiseljak & Sky za nagrada par, a izvučeni su:

3x E-romobil

 1. Emina Ganić, Gradačac
  2. Jasmin Hakić, Sižje
  3. Mirela Halilović, Gradačac

3x Mobitel

1. Josip Varzić, Tolisa
2. Edin Tirić, Tuzla
3. Dinela Butković, Živinice

30x Poklon bon 100 KM

1. Pašić Mirsada, Maglaj
2. Igor Divković, Tuzla
3. Edin Tankić, Tuzla
4. Ana Džijan, Bok
5. Šehić Elvira, Odžak
6. Armin Islamović, Čelić
7. Sara Hodžić, Maglaj
8. Mirko Milovac, Brčko
9. Bekir Husić, Gradačac
10. Memed. Bahudin, Gradačac
11. Selma Mujenizović, Živinice
12. Enes Borić, Odžak
13. Hasić Suzana, Gradačac
14. Karso Nihada, Žepče
15. Mersida Hadžić, Maglaj
16. Mario Džoić, Donja Mahala
17. Mujić Emir i Maida, Tuzla
18. Lonić Dževida, Ljubače
19. Emir Čolić, Gradačac
20. Aida Demirović, Ljubače
21. Milka Nikolić, Brčko
22. Dževad Razić, Tuzla
23. Marko Vicentić, Ugljara
24. Miroslav Neretljak, Orašje
25. Nezira Mujanović, Tešanj
26. Mevludin Mehić, Žepče
27. Izet Salihović, Špionica
28. Merima Dedić, Živinice
29. Kutla, Ugljara
30. Adis Puska, Brčko

Mjesečna zaliha Sarajevskog kiseljaka

 1. Biljana Babić, Žepče
 2. Admir Bubahmetović, Čelić
 3. Željko Klarić, Donja Mahala
 4. Eldar Buzadžić, Tuzla
 5. Fazlić Emir. Tuzla
 6. Luja Porobić, Ugljara
 7. Milovac Radmila, Brčko
 8. Refik Salkanović, Tuzla
 9. Anto Blažanović, Ugljara
 10. Pavo Adamčević, Domaljevac
 11. Hamzić Asmira, Živinice
 12. Ema Bošnjaković, Gradačac
 13. Amer Kamberović, Orašje
 14. Savdina H. Mehmedović, Gradačac
 15. Maida Jogunčić, Tuzla
 16. Asmir Hadžiedhemović, Tešanj
 17. Nermina Fakić, Tuzla
 18. Marija Nedić, Orašje
 19. Barišić Ivo, Gornja Dubica
 20. Bajrić Jasmina , Ljubače
 21. Mujić Armin, Žepče
 22. Mulasmajić Jasmin, Maglaj
 23. Merisa Čaušević, Živinice
 24. Nihad Karić, Sižje
 25. Andrija I.Sarajlić, Gračanica
 26. Ivan Barišić, Gradačac
 27. Miroslav Vicentić, Orašje
 28. Gordana Kuprešak, Matići
 29. Čabrić Hajrudin, Brčko
 30. Anto Blažanović, Ugljara
 31. Osmić Nijaz, Sižje
 32. Asim Brkić, Tuzla
 33. Adisa Beširović, Gradačac
 34. Marica Anohjanić, Odžak
 35. Milenko Kovačević, Ljubače
 36. Džan Mahović, Srebrenik
 37. Halilović Amela, Odžak
 38. Sead Ibraković, Špionica
 39. Čolić Adisa, Gradačac
 40. Sediha Mujičić, Žepče
 41. Rasema Selesković, Tuzla
 42. Mirela Razić, Tuzla
 43. Marko Vincetić, Ugljara
 44. Mirnes Nuhanović, Živinice
 45. Suzana Čikarić, Tuzla
 46. Amira Hasikić, Brčko
 47. Imran Halilović, Brčko
 48. Smajlović Semir, Tuzla
 49. Alić Hedija, Maglaj
 50. Zukić Ilda, Srebrenik

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i čestitamo onima koji su izvučeni. Sretni dobitnici će biti telefonski kontaktirani o mjestu i načinu preuzimanja nagrada.

Vaš YimoR i MEGA Diskont.