VJEROVATNO NAJBOLJA NAGRADNA IGRA!

od 01.06. do 15.07.2021.

24.07.2021. u MEGA Diskontu Gradačac održano je izvlačenje nagradne igre koja je organizirana u suradnji sa Carlsbergom, a izvučeni su:

2x ELEKTRIČNI SKUTER

 1. Adnan Hećimović, Gradačac
 2. Hodžić Sulejmen, Maglaj

2x PAN MINI COOLER

 1. Marković Ilija, Matići
 2. Neretljak Miroslav, Orašje

50x NOGOMETNA LOPTA

 1. Donoslav Anđa, Odžak
 2. Baotić Josipa, Bok
 3. Tursun Damir, Gradačac
 4. Mrovljak Sabina, Maglaj
 5. Hodžić Armin, Srebrenik
 6. Oršolić Ivan, Tolisa
 7. Vuković Marko, Tolisa
 8. Mujkić Sadmir, Sižje
 9. Hadžić Nihad, Maglaj
 10. Terzimehić Denis, Maglaj
 11. Kosić Ana, Bok
 12. Krištić Marko, Bok
 13. Baotić Josipa, Bok
 14. Stenaklić Hana, Maglaj
 15. Divković Igor, Tuzla
 16. Nikešić Goran, Tuzla
 17. Husaković Elvi, Ljubače
 18. Kosić Janja, Bok
 19. Mahmić Ramza, Maglaj
 20. Vranić Željko, Bok
 21. Mehinagić Ismar, Maglaj
 22. Mahmić Ramza, Maglaj
 23. Hodžić Nadira, Maglaj
 24. Ramić Zukalija, Tešanj
 25. Simić Zdravko, Maglaj
 26. Oršolić Joso, Tolisa
 27. Brkić Asim, Ljubače
 28. Trkatović Senada, Maglaj
 29. Subašić Senada, Živinice
 30. Marinković Adrijana, Maglaj
 31. Relata Draženko, Maglaj
 32. Huremović Ago, Tuzla
 33. Begić Ernad, Maglaj
 34. Macura Vladimir, Živinice
 35. Mujanović Jasmin, Jelah
 36. Mejrić Jasmin, Maglaj
 37. Omerčić Fadil  Gradačac
 38. Mahmutović Mirza, Živinice
 39. Mehinagić Ismar, Maglaj
 40. Spahić Nihada, Maglaj
 41. Bradarić Ajdin, Maglaj
 42. Hodžić Nihad, Maglaj
 43. Brkić Zejnila, Gradačac
 44. Huremović Jasminka, Gradačac
 45. Smajlović Lejla, Gradačac
 46. Mrkonjić Zoran, Gradačac
 47. Denis Terzimehić, Maglaj
 48. Šabić Ibrahim, Tuzla
 49. Vidović Antonija, Bok
 50. Jahić Adnan, Tuzla

100x PAKET PIVA

 1. Ćubel Mirko, Odžak
 2. Hadžić Mersida, Maglaj
 3. Baotić Josipa, Bok
 4. Begović Midhat, Gradačac
 5. Kopić Tunjo, Bok
 6. Bodulica Tonislav, Jelah
 7. Husaković Sead, Maglaj
 8. Macura Vladimir, Živinice
 9. Vranić Željko, Bok
 10. Pejić Manda, Bok
 11. Kulović Fatima, Gradačac
 12. Mešanović Maksida, Vučkovci
 13. Živković Magdalena, Donja Mahala
 14. Jahić Edina, Živinice
 15. Đulović Zaim, Ljubače
 16. Bradarić Esad, Maglaj
 17. Šehić Senad, Maglaj
 18. Gračić Elnad, Maglaj
 19. Vranić Željko, Bok
 20. Vranić Željko, Bok
 21. Kosić Janja, Bok
 22. Omerović Adnan, Maglaj
 23. Husanović Elma, Maglaj
 24. Bašić Merima, Maglaj
 25. Spahić Junuz, Maglaj
 26. Kosić Janja, Bok
 27. Mustafić Nadir, Gradačac
 28. Čeliković Milan, Gradačac
 29. Bečar Senad, Jelah
 30. Terzić Zerina, Gradačac
 31. Kosić Janja, Bok
 32. Vidović Antonija, Bok
 33. Husaković Aldin, Maglaj
 34. Janjić Goran, Orašje
 35. Janjić Goran, Orašje
 36. Poljić Merima, Maglaj
 37. Šahbaz Fuad, Maglaj
 38. Baura Nevzet, Odžak
 39. Hećimović Adnan, Gradačac
 40. Pašić Mirsada, Maglaj
 41. Halilović Idriz, Gradačac
 42. Brkić Ruzmira, Gradačac
 43. Bašić Alisa, Maglaj
 44. Đulabić Dragana, Tuzla
 45. Bodulica Tonislav, Jelah
 46. Nuhanović Edis, Živinice
 47. Janjić Goran, Orašje
 48. Kosić Zdravko, Bok
 49. Neretljak Miroslav, Bok
 50. Mačković Haris, Maglaj
 51. Mahmić Vildan, Maglaj
 52. Mujić Elvir, Gradačac
 53. Vranić Željko, Bok
 54. Šehović Nakir, Gradačac
 55. Mehinagić Ismar, Maglaj
 56. Kosić Janja, Bok
 57. Džojić Kristina, Donja Mahala
 58. Kurbašić Selma, Vučkovci
 59. Kosić Janja, Bok
 60. Ustalić Tarik, Maglaj
 61. Vranić Željko, Bok
 62. Pučljevčić Nadina, Maglaj
 63. Kosić Janja, Bok
 64. Jačić Osman, Vučkovci
 65. Bećirović Elmir, Živinice
 66. Nurkić Asmir, Živinice
 67. Đulović Emir, Živinice
 68. Jurkić Slavko, Donja Mahala
 69. Kosić Janja, Bok
 70. Hećimović Adnan, Gradačac
 71. Sinanović Merima, Gradačac
 72. Hećimović Sead, Gradačac
 73. Rekić Eldar, Tuzla
 74. Jurakić Laura, Orašje
 75. Vranić Željko, Bok
 76. Dukić Slavko, Donja Mahala
 77. Đonlić Amir, Maglaj
 78. Mehinović Muharem, Odžak
 79. Sinanović Armin, Gradačac
 80. Zilić Bećir, Gradačac
 81. Brezović Joso, Donja Mahala
 82. Bradarić Ensar, Maglaj
 83. Janjić Goran, Orašje
 84. Hodžić Nadira, Maglaj
 85. Hećimović Adnan, Gradačac
 86. Vidović Antonija, Bok
 87. Hadžić Mersida, Maglaj
 88. Begić Elvira, Maglaj
 89. Hećimović Adnan, Gradačac
 90. Mirza Peštalić, Gradačac
 91. Sejdić Mirza, Gradačac
 92. Kosić Janja, Bok
 93. Kosić Janja, Bok
 94. Brkić Asim, Tuzla
 95. Nurkić Adem, Tuzla
 96. Hasić Mevlida, Maglaj
 97. Osmić Aldina, Maglaj
 98. Muharemović Amela, Živinice
 99. Zajić Selvir, Tuzla
 100. Hadžalić Sead, Tešanj

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i čestitamo onima koji su izvučeni. Sretni dobitnici će biti telefonski kontaktirani o mjestu i načinu preuzimanja nagrada.

Vaš YimoR i MEGA Diskont.